Firma B. Art realizuje następujące projekty w ramach POPW.01.02.00-18

 • Internacjonalizacja firmy Bartłomiej ŁANIUSZ "B. ART" na nowych rynkach zagranicznych
  Przedmiotem projektu jest zwiększenie przychodów firmy B.ART. Bartłomiej Łaniusz poprzez rozwój
  eksportu. Cel ten firma chce osiągnąć poprzez zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku
  międzynarodowym poprzez wejście na 4 nowe rynki eksportowe do 2023 roku. Eksport będzie
  związany z nowymi rynkami perspektywicznymi rekomendowane w modelu biznesowym, a
  mianowicie: Włochy, Francja, Niemcy oraz Ukraina.
 • Internacjonalizacja firmy Bartłomiej ŁANIUSZ "B. ART" na nowych rynkach zagranicznych. 
 • Przedmiotem projektu jest zwiększenie przychodów firmy B.ART. Bartłomiej Łaniusz poprzez rozwój
  eksportu. Cel ten firma chce osiągnąć poprzez zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku
  międzynarodowym poprzez wejście na nowe rynki eksportowe do 2023 roku. Eksport będzie związany
  z nowymi rynkami perspektywicznymi rekomendowane w modelu biznesowym, a mianowicie:
  Holandia i Wielka Brytania
 • Internacjonalizacja firmy Bartłomiej ŁANIUSZ "B. ART" na 3 nowych rynkach zagranicznych.
 • Przedmiotem projektu jest zwiększenie przychodów firmy B.ART. Bartłomiej Łaniusz poprzez rozwój
  eksportu. Cel ten firma chce osiągnąć poprzez zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku
  międzynarodowym poprzez wejście na nowe rynki eksportowe do 2023 roku. Eksport będzie związany
  z nowymi rynkami perspektywicznymi rekomendowane w modelu biznesowym, a mianowicie: Czechy,
  Słowacja i Szwecja


Ogłoszenia

Wednesday, November 9, 2022 1:37 PM

Wyszukanie, selekcja, a następnie nawiązanie kontaktu z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanych podmiotów do etapu negocjacji handlowych.

Proszę o ofertę na usługę doradczą dot. przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w związku u uzyskaniem przez nas dotacji projektu POPW.01.02.00-18-0105/21 Usługa polegać ma na wyszukaniu, selekcji, a następnie nawiązaniu kontaktu z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanych podmiotów do etapu negocjacji handlowych.
Realizacja usługi ma na celu organizację spotkań z zainteresowanymi dystrybutorami z rynków zagranicznych, ofertą firmy B.ART Bartłomiej Łaniusz.

Organizacja spotkań na rynkach:
• Holandia – 10 spotkań,
• Wielka Brytania– 13 spotkań,
Razem: 23 spotkań

Zakładany czas trwania realizacji usługi 3 miesiące

Proszę o ofertę na całość usługi na adres email: hurt@podobraziazdusza.pl

Oczekujemy profesjonalnego zbudowania indywidualnej bazy potencjalnych partnerów.
Odbiorcą naszej oferty są sklepy plastyczne, szkoły plastyczne, artyści profesjonalni, producenci podobrazi i inni odbiorcy płócien malarskich.

Wybór wykonawcy: Jakub Piersiak B2B Sales Services